HVEM HVA HVOR

Produktfoto

Dette er priser hos Iguan 2022


PRISER - bedrift


Fotografering:

Ordinær timesats fotografering/etterarbeid 550,- kr.

Ansattportrett kr. 550,- pr. foto.

Produktfotografering og etterarbeid 550,- kr. pr. påbegynt time.

Eventfotografering 3 timer fotografering pluss etterarbeid kr. 4000,-

Lisenser fra kr. 900,-


Film/video:

F.eks. informasjonsfilm for bruk på hjemmesiden

Prises i tilbud.

Hjemmeside og grafisk design:

Prises i tilbud.

 

Kjøring over 10 km faktureres.

Ta kontakt for pris på oppdrag utenlands.

Alle priser er oppgitt eks. m.v.a.Så lenge ikke annet er avtalt, forbeholder Iguan seg retten til å benytte alt produsert arbeid til egen profilering.

Dette gjelder både i sosiale medier, på trykk og på web.


Prislisten kan uten videre endres.